Actueel
Gepubliceerd op 15 november 2023

Risicobeheersplan vanaf 2024 verplicht voor biologische ondernemers

Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen. Dit plan moet de risico’s beschrijven die binnen het bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten. Dit moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van het biologische product voor de consument. Opstellen risicobeheersplan Het risicobeheersplan bevat een bedrijfsbeschrijving en een risicoanalyse die al eerder verplicht waren voor biologische ondernemers. Vanaf 2024 zal de Skal-inspecteur tijdens de periodieke inspectie aandacht besteden aan het doorlopen en checken van het risicobeheersplan. Wanneer het plan niet volledig is, ziet Skal dit als een lichte afwijking. Er is sprake van een ernstige afwijking als in 2023 geen risicoanalyse is gemaakt en het risicobeheersplan in 2024 ontbreekt. Een risicobeheersplan moet stilstaan bij de risico’s die een negatief gevolg kunnen hebben voor de betrouwbaarheid van het biologische product. Specifiek moet het plan zich richten op:

Verontreiniging van biologische producten met niet-toegestane stoffen; Vermenging of verwisseling van biologische, in omschakeling en niet-biologische producten.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024