Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 6 maart 2023

Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een SPF voor fiscale doeleinden transparant is. Dat betekent dat de door de SPF gedane schenking aan de zoon van de insteller van de SPF geacht wordt te zijn gedaan door de insteller.

Een vader richt op 28 januari 2005 een Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) op met hoofdvestiging op Curaçao. In december 2009 heeft de SPF, nadat het bestuur daartoe een besluit heeft genomen, geldbedragen geschonken aan zijn zonen en aan de kinderen van een van de zonen. De inspecteur is van mening dat de schenking die is gedaan door de SPF in feite een schenking is, die is gedaan door de vader. De Belastingdienst heeft daarom een aanslag recht van schenking opgelegd en een vergrijpboete. Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of de aan een van de zonen opgelegde aanslag recht van schenking (schenkbelasting) terecht is. De inspecteur meent dat de SPF fiscaal transparant is. De rechtbank deelt die visie. De rechtbank is van oordeel dat de vader altijd heeft kunnen blijven beschikken over het vermogen in de SPF. Er is een bestuurder benoemd van de SPF, maar door de gemaakte afspraken heeft die geen enkele aansprakelijkheid als bestuurder gehad. Ook is de bestuurder door de vader gevrijwaard van aansprakelijkheid. Daarbij heeft de bestuurder maar een beperkte fee gekregen, zodat niet aannemelijk is dat de bestuurder de SPF daadwerkelijk bestuurde. Ook heeft de vader verklaard dat hij de ultimate beneficial owner (UBO) van de SPF is en dat al het vermogen van de SPF van hem afkomstig is. Ook dat maakt het voor de hand liggend dat hij over het vermogen in de SPF wilde blijven beschikken. De rechtbank verklaart daarom het beroep tegen de aanslag recht van schenking ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 15-02-2023 (gepubl. 02-03-2023)

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Fiscaal

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal