Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 18 oktober 2023

Speciale spelregels voor specifieke bedrijfsruimtes

Huurt u een bedrijfsruimte waarin u bijvoorbeeld een restaurant of een winkel exploiteert? Op de verhuur van dergelijke panden zijn specifieke regels van toepassing. Deze regels gelden voor alle panden die publiek toegankelijk zijn en waar een product of een dienst direct wordt geleverd. Zo heeft een huurovereenkomst van een dergelijk pand in beginsel een huurtermijn van tweemaal 5 jaar. U en de verhuurder kunnen er ook voor kiezen om een huurovereenkomst aan te gaan voor een periode van maximaal 2 jaar. Heeft het gebruik van de overeenkomst langer dan 2 jaar geduurd? Dan geldt van rechtswege een overeenkomst voor 5 jaar.

Van deze regels kan niet – zonder tussenkomst van de kantonrechter – in uw nadeel worden  afgeweken. Zijn u en de verhuurder toch een overeenkomst aangegaan voor de duur van 3 jaar? Dan kunt u als huurder deze bepaling vernietigen. Dit moet u wel binnen 3 jaar doen. Als u deze bepaling niet vernietigt, is de bepaling geldig. De verhuurder heeft geen mogelijkheid om een bepaling waaruit blijkt dat er een huurtermijn van 3 jaar is overeengekomen te vernietigen.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal