Actueel
Agro
Gepubliceerd op 15 mei 2023

Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni. Verlengde weidegang: overdag beweiding Bij deze eco-activiteit moeten de melkkoeien minimaal 6 uur per dag weiden in de periode 1 juni (was 1 mei) tot en met 30 september. Ze mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. Dat is ook het geval als de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer bedraagt. De THI is te vinden op de website https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Hittestress. Verlengde weidegang: dag en nacht beweiding Bij deze eco-activiteit moeten de melkkoeien minimaal 16 uur per dag weiden in de periode 1 juni (was 1 mei) tot en met 30 september. Ze mogen binnen gehouden worden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal 14 dagen geleden hebben afgekalfd. De koeien mogen ook overdag binnen worden gehouden als de verwachte Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (THI) 68 of meer bedraagt. Deze eco-activiteit mag tot uiterlijk 1 oktober 2023 gewijzigd worden naar ‘overdag beweiding’. Bijhouden weidekalender Er moet een weidekalender bijgehouden worden, waarop van te voren gezet wordt op welke datum en tijdstip de koeien geweid worden. Indien het melkvee vrij kan uitlopen, mag maximaal 25% van het melkvee tijdens de opgeschreven weide-uren in de stal verblijven. Wijziging in 2024 In 2024 besteedt RVO de controle op deze eco-activiteiten uit aan een externe partij. Deze zal moeten zorgen voor een certificerings- en controlesysteem. De beweidingsduur bedraagt in 2024 minimaal 1.500 uur (categorie 1) of 2.500 uur (categorie 2). Er wordt dan geen verplichting meer gesteld aan de momenten waarop geweid wordt.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro