Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 juli 2022

Stijgende voerkosten drukken zwaar op saldo varkenshouder

Hoge voerkosten houden de varkenshouderij in een negatieve greep. Opnieuw dalen de berekende saldo‘s.

De alsmaar oplopende voerkosten zorgen ervoor dat dit jaar erg mager verloopt voor vleesvarkenshouders. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar ligt het saldo op een standaardbedrijf met 2.600 vleesvarkens in mei met € 2.243 ruim € 8.300 lager. Dit blijkt uit de laatste update van Agrimatie.

Stijgende opbrengsten dekken kostenstijging niet

De opbrengsten lagen in mei met € 1,70 per kg geslacht gewicht 8% hoger dan een jaar geleden, maar zijn wel 7 cent per kilo gedaald ten opzichte van april. Tegenover de stijging van de opbrengstprijzen van afgelopen voorjaar staan hogere kosten. De aankoopprijs van biggen bedroeg gemiddeld € 51,75, weliswaar een daling van € 9,25 ten opzichte van april en € 8 minder dan een jaar eerder.

Dit resulteert erin dat de bigkosten € 7.000 lager zijn dan een jaar geleden. Het grote probleem ligt bij de voerkosten, de prijs voor varkensbrok ligt 51% hoger dan een jaar geleden. Dit komt neer op € 24.000 aan voerkosten.

Voortschrijdend saldo naar laagste niveau sinds 2013

Het voortschrijdend jaarsaldo zakte in mei naar € 85.765, dat is krap € 96.000 onder het langjarig gemiddelde. De daling van het voortschrijdend saldo is augustus vorig jaar ingezet, het niveau dat nu in mei bereikt werd is het laagste sinds eind 2012.

Saldo zeugen zakt verder weg

Een daling van de biggenprijzen en de aanhoudende stijging van de voerkosten zorgen ervoor dat het saldo voor een zeugenbedrijf met gemiddeld 1.000 zeugen zakt tot € 8.600. Dat is bijna € 52.000 minder dan een jaar eerder.

Ook voor de zeugenhouderij geldt dat de kosten vrijwel niet meer gedekt worden door de opbrengsten. In januari en februari was het saldo nog negatief, een opleving van de biggenprijzen zorgden vanaf maart weer voor een positief saldo. Maar de daling van de biggenprijzen drukten direct weer op het saldo.

Daarnaast blijven de voerkosten stijgen, in mei bedroegen die voor een gemiddeld bedrijf met 1.000 zeugen € 91.094, ten opzichte van april een stijging van € 4.356. In vergelijking met een jaar geleden liggen de voerkosten 45% ofwel € 28.000 hoger.

Voortschrijdend saldo zeugen naar dieptepunt

Het voortschrijdend saldo voor zeugen lag in mei op € 32.921, een dergelijk dieptepunt is sinds 2012 niet meer gehaald. Ten opzichte van het langjarig gemiddelde blijft het saldo € 470.785 achter. In april 2020 werd de laatste piek van het voortschrijdend saldo gehaald met € 621.000, sindsdien is het alleen nog maar bergafwaarts gegaan.

Bron: boerderij.nl

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro