Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 14 januari 2021

Stimuleringsregeling BBL

Hebt u als opleidingsbedrijf of als individueel leerlingbedrijf een leerlingwerknemer in dienst, die binnenkort start of onlangs is gestart met een BBL-opleiding? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. Deze subsidie van in totaal 1250 euro wordt in twee delen toegekend: Een aanvangssubsidie van 500 euro, bij het begin van de opleiding, en een afrondingssubsidie van 750 euro, bij diplomering.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden hebben we voor u op een rij gezet:

• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL, niveau 2 of 3, in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Belanghebbende voldoet aan het reglement erkenning leerbedrijven SBB, inclusief de sectorale aanvullingen van de sector Techniek en gebouwde omgeving en heeft een leermeester of instructeur in de zin van dit reglement in dienst.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

https://www.volandis.nl/media/3704/reglement-stimuleringsregeling-bbl-2020-2021.pdfEen volledig overzicht van de voorwaarden vindt u in het Reglement Stimuleringsmaatregel BBL.

Achtergrond van de regeling

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen in de Bouw & Infra de Stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar sinds 1 november 2020 en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds. Doelen van de regeling zijn onder meer het bevorderen en behouden van de  instroom van leerlingwerknemers in de BBL-opleidingen, niveau 2 of 3, en
het stimuleren van opleidingsbedrijven én individuele leerbedrijven om leerlingwerknemers in dienst te nemen.


Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Fiscaal

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal