Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 2 november 2023

Studiekosten van uw kind betalen: wel of geen schenkbelasting?

Studeren is duur. Studenten kunnen sinds kort weer basisbeurs krijgen, maar dat is bepaald geen vetpot. Vaak hebben zij een betaalde bijbaan nodig om rond te komen. Menig ouder betaalt daarom (een deel van) de studiekosten van zijn of haar kind(eren). Aan de Belastingdienst is de vraag gesteld of een kind schenkbelasting verschuldigd is als zijn ouders de studiekosten betalen.

Hoe zit dat nu eigenlijk?

U bent als ouder verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Dit is een verplichting en geen vrijgevigheid. Schenkbelasting is daarom niet aan de orde.

Zodra uw kind 21 jaar is geworden, vervalt deze plicht voor u. De Belastingdienst is van mening dat in ‘reguliere gevallen’ het voortzetten van het betalen van de kosten van levensonderhoud en studiekosten van een voor de 21e verjaardag aangevangen studie doorgaans niet belast is.

Maar wat zijn nu ‘reguliere gevallen’?

Volgens de Belastingdienst moet het dan gaan om een niet bovenmatige studietoelage, behoeftigheid van het kind, gegoedheid van de ouders en voldoende studievoortgang. In dat geval voldoet u aan de morele verplichting die nu eenmaal verbonden is aan het hebben van kinderen. Het blijft dus aan de inspecteur om dit van geval tot geval feitelijk te beoordelen.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Fiscaal

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal