Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 september 2021

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het stimuleren van bedrijven die al zijn omgeschakeld naar een duurzame landbouw hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega-agrariërs. Deze (demonstratie)bedrijven kunnen hiervoor subsidie aanvragen tussen 1 november en 15 december 2021. De omschakeling naar duurzame landbouw op het demonstratiebedrijf moet betrekking hebben op vijf van de volgende onderwerpen:

  • emissiereductie stikstof (verplicht;
  • reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
  • emissiereductie broeikasgassen;
  • emissiereductie nitraat;
  • vergroten biodiversiteit;
  • versterken duurzaam bodembeheer;
  • verhogen aandeel circulair veevoergebruik en
  • verbeteren dierenwelzijn en diergezondheid.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en ten minste € 75.000 en ten hoogste € 120.000 per demonstratiebedrijf in drie jaar. Subsidiabel zijn de kosten van de uitvoering van voorlichtings- en demonstratieactiviteiten en het verzamelen en analyseren van data welke noodzakelijk zijn voor de voorlichting.  

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro