Actueel
Agro
Gepubliceerd op 20 mei 2020

Subsidie voor innovatie veestallen

Subsidie voor innovatie veestallen

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. Eén van de sporen betreft onderzoek en ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Om dit te stimuleren is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) ontwikkeld. Deze regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • een innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe stal- en managementmaatregelen;
  • investeringsmodule voor innovaties die zich al hebben bewezen.
Openstelling innovatiemodule

De innovatiemodule wordt voor het eerst opengesteld vanaf 25 mei tot en met 15 juli 2020. Tot en met 2024 wordt deze module jaarlijks twee keer opengesteld. Deze module is bedoeld voor varkens-, melkgeiten-, melkvee- en vleeskalverhouderijen die samen met een onderzoeksorganisatie werken aan het ontwikkelen, testen en vervolgens gebruiken van een nieuwe techniek of managementmaatregel in de stal, die leidt tot een lagere emissie aan methaan, ammoniak, geur, fijnstof en/of endotoxinen.

Openstelling investeringsmodule

De investeringsmodule wordt naar verwachting over enkele maanden opengesteld. Deze module is gericht op het investeren in innovaties die zich al bewezen hebben.

Subsidie voor innovatie veestallen

U kunt de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen aanvragen vanaf 25 mei 2020. Dit doet u samen met een onderzoeksorganisatie. Uw aanvraag moet op 15 juli 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Komt het u niet zo goed uit om in deze periode subsidie aan te vragen? Tot en met 2024 heeft u elk jaar 2 keer de mogelijkheid om dit te doen.

 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro