Actueel
Gepubliceerd op 28 februari 2024

Subsidie voor uitstootvrije vrachtauto. Wees er snel bij!

Overweegt u om een elektrische vrachtauto aan te schaffen? Weet dan dat u hiervoor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) kunt krijgen. Het aanvraagloket opent op 26 maart a.s. om 9.00 uur. De subsidie is bedoeld voor de aankoop of (financial) lease van een nieuwe uitstootvrije vrachtauto. Een vrachtauto is nieuw als de datum eerste inschrijving, de datum eerste toelating én de datum tenaamstelling op naam van de aanvrager van de subsidie gelijk zijn volgens de vermelding in het kentekenregister van de RDW. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de vrachtauto moet voertuigklasse N3 of N2 zijn en minimaal 4.250 kilogram wegen;
  • de vrachtauto is elektrisch aangedreven. Brandstofcodes E en W komen in aanmerking;
  • de batterij mag geen lood bevatten.

De subsidie is een percentage van de verkoopprijs. Dit is de prijs van het uitstootvrije vrachtautochassis, inclusief af-fabriek opties zoals die op de overeenkomst staan, exclusief btw. Het percentage is afhankelijk van het type vrachtauto en de grootte van uw bedrijf. Voor middelgrote ondernemingen varieert het subsidiepercentage tussen 12% (maximale subsidie € 14.700) en 21% (maximale subsidie € 83.200). Bij kleine en non-profitorganisaties varieert het subsidiepercentage tussen 14,8% (maximale subsidie € 18.000) en 29% (maximale subsidie € 115.200). In het geval van lease moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen.

Na de aanvraag krijgt u binnen 13 weken bericht of de subsidie aan u wordt verleend. Vervolgens wordt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag aan u uitbetaald. Daarna moet u binnen 15 maanden na de subsidieverlening de definitieve subsidievaststelling aanvragen. Daarbij geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage stuurt u de gespecificeerde betalingsfactuur mee. Voldoet de geleverde vrachtauto aan de voorwaarden, dan wordt ook de laatste 10% aan u uitbetaald.

Attentiepunten

Voor een geslaagde aanvraag zijn de volgende punten van belang:

  • Vanaf 2024 kan per onderneming per werkdag slechts voor één uitstootvrije vrachtauto subsidie worden aangevraagd;
  • Op het moment dat u de subsidie aanvraagt, is de koop- of (financial) leaseovereenkomst van de vrachtauto nog niet definitief. U kunt in de overeenkomst een bepaling laten opnemen dat dit pas het geval is, zodra u de subsidieaanvraag hebt ingediend of uw subsidieaanvraag positief is beoordeeld.
  • Als de vrachtauto niet leverbaar is binnen 12 maanden, kunt u termijnverlenging aanvragen, mits u de vertraging kunt aantonen met een schriftelijke onderbouwing van de producent;
  • De vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan, tenzij u de vrachtwagen binnen de termijn vervangt door een nieuwe uitstootvrije vrachtauto;
  • Om een aanvraag te kunnen indienen moet u beschikken over eHerkenning. Doet u niet zelf de aanvraag? Zorg er dan voor dat de adviseur die de aanvraag namens u doet, daartoe is gemachtigd.
  • Het is verstandig om voorafgaand aan de aanvraag eerst de Checklist AanZET door te nemen. Daarin vindt u de stappen die nodig zijn om uw aanvraag goed voor te bereiden.

Tip

Vorig jaar was de subsidiepot op de openingsdag al leeg! Dit jaar kan per onderneming per werkdag voor slechts 1 uitstootvrije vrachtauto subsidie worden aangevraagd. Dit maakt de kans groter dat op de openingsdag de subsidiepot niet meteen leeg zal zijn. Toch raden we u aan om op 26 maart a.s. om 9.00 uur klaar te zitten om de subsidieaanvraag in te dienen.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel