Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 juli 2023

Subsidieregeling praktijkleren 2023

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Subsidiebedrag en aanvraagperiode

Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kunt u maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar.

U kunt de subsidie met terugwerkende kracht over het schooljaar 2022/2023 aanvragen tussen 2 juni 2023 9:00 uur – 15 september 2023 17:00 uur.

Voorwaarden

De voorwaarden om deze subsidie te krijgen zijn dat u een erkend leerbedrijf bent en dat u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Doelgroepen van de subsidieregeling

De vier doelgroepen van de subsidieregeling praktijkleren zijn:

  1. Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
  2. Mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.
  3. Hbo-studenten die een duale of deeltijdopleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
  4. Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Wilt u meer weten over deze subsidie of wilt u dat wij dit voor u regelen?  Neem dan contact op met ons.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal