Actueel
Agro
Gepubliceerd op 19 oktober 2022

Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven

Het kabinet komt in verband met de hoge energieprijzen met een compensatieregeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze bedrijven krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. De regeling is van toepassing over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van deze regeling.

Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor de TEK moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

  • Het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie (< 250 medewerkers, omzet < € 50 miljoen, balanstotaal < € 43 miljoen).
  • Het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Jaarlijks verbruik tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit. Er wordt nader uitgezocht hoe omgegaan wordt met gestapeld gebruik;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten

Berekening subsidiebedrag

De tegemoetkoming bedraagt 50% van de kostenstijging boven de drempelprijs en wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. Voor de marktprijs wordt nog nader uitgewerkt hoe deze wordt vastgesteld. De vergoeding bedraagt maximaal € 160.000. Daardoor wordt binnen het thans geldende tijdelijke Europese staatssteunkader gebleven.

Openstelling

Om een uitvoerbare regeling te kunnen maken, vanwege de Europese staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het tweede kwartaal van 2023. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Periode tot inwerkingtreding TEK

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022. Uitbetalingen worden echter pas verwacht vanaf het tweede kwartaal van 2023. Om die periode te kunnen overbruggen, kunnen bedrijven met liquiditeitsproblemen een aanvraag voor belastinguitstel indienen bij de Belastingdienst. Ook zouden volgens de minister van EZK financiële dienstverleners bereid zijn gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro