Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 17 oktober 2022

Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve MKB

Voor de periode november 2022 tot en met december 2023 komt er een regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor bedrijven die maximaal 250 mensen in dienst hebben. Met deze regeling neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten over. Dit heeft minister Adriaansens (Economische Zaken) na afloop van de ministerraad vrijdag 14 oktober bekendgemaakt.

Bedrijven die minstens 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten worden hierdoor ondersteund. Om er zeker van te zijn dat het gaat om bedrijven die veel energie gebruiken, stelt het kabinet ook een verbruiksminimum in: ondernemers moeten minimaal 5.000 m3 gas per jaar gebruiken of 50.000 KWh aan elektriciteit. Verder geldt dat de bedrijven moeten voldoen aan de Europese MKB-definitie. Het moet gaan om zelfstandige bedrijven die maximaal 250 werknemers in dienst hebben, de jaaromzet is niet hoger dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen. De tegemoetkoming die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen zal bestaan uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is vastgesteld om € 1,19 per m3 gas en € 0,35 cent per KWh elektriciteit. Er geldt een maximumvergoeding van € 160.000. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK, maar voor hen geldt in lijn met Europese staatsteunregels een lager maximum bedrag per onderneming (€ 62.000 in plaats van € 160.000). Doordat een deel van de kosten wordt vergoed, blijft het lonen om te verduurzamen.Vanwege Europese staatssteunregels geldt een totaalbedrag per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie. Er wordt een maximumprijscompensatie van € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh gehanteerd.Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf november 2022. De openstelling van de regeling laat waarschijnlijk nog tot april 2023 op zich wachten. In de tussentijd wordt coulant omgegaan met individuele ondernemers die een verzoek voor (verder) uitstel van belasting indienen. Het per 1 oktober 2022 versoepelde beleid rondom uitstel van betaling kan het energie-intensieve mkb ondersteunen in hun liquiditeit. Banken hebben aangegeven graag welwillend te zijn om hun klanten van voorschotten te voorzien in de overbruggingsperiode, wanneer het aannemelijk is dat zij subsidie uit de TEK gaan ontvangen. De Europese Commissie moet de nieuwe regeling nog goedkeuren en de regeling moet nog uitgewerkt te worden.RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website van RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek) is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij MKB’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket.

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve MKB (TEK) niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen. De ondernemingsorganisaties gaan de regeling toetsen bij de betreffende sectoren en bedrijven en aan het binnenkort verruimde Europese crisiskader. ‘Belangrijk is dat de compensatie voor Nederlandse bedrijven gelijk is aan de steun in andere Europese landen om het speelveld gelijk te houden.’

Bron: Min. EZK 14-10-2022, MKB-Nederland/VNO-NCW 14-10-2022

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal