Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 november 2021

Tegemoetkoming kosten PAS-melders

De PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de kosten van de oorspronkelijk ingediende melding hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor de aanmelding tot legalisatie van de melding.

Vaste tegemoetkoming

Om de kosten van het legaliseren van de melding te beperken, krijgen deze PAS-melders een vaste tegemoetkoming van € 1.600 per project waarvoor een PAS-melding is gedaan. Deze tegemoetkoming kan in de periode van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 aangevraagd worden bij RVO. RVO beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag.

De-minimisverklaring

De verstrekking van de tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun. Daarom moet bij de aanvraag een de-minimisverklaring verstrekt worden. Met een dergelijke verklaring bevestigt de onderneming dat verlening van de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van de de-minimisplafonds. Voor een agrarische onderneming houdt dit in dat de de-minimissteun niet hoger dan € 20.000 mag zijn over een periode van drie belastingjaren. De de-minimisverklaring kan verstrekt worden door middel van het aanvinken van een vakje op het aanvraagformulier.  

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro