Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 oktober 2020

Tegemoetkoming vaste lasten voor alle bedrijfssectoren

Tegemoetkoming vaste lasten voor alle bedrijfssectoren

In deze coronatijd zijn er duizenden ondernemers die problemen hebben met het betalen van hun vaste lasten. Misschien geldt dat ook voor u. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan dan uitkomst bieden. De aanvraagperiode voor deze subsidie over Q4 2020 (de tweede periode) loopt van medio november tot 29 januari 2021. Wij wijzen u er graag op dat u voor deze tweede periode van de subsidie geen specifieke SBI-code hoeft te hebben; alle SBI-codes komen nu in aanmerking, dus ook ondernemers in de land- en tuinbouw.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten zijn:

  • Het bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben.
  • Het bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Er moet sprake zijn van meer dan 30% omzetverlies.
  • De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per drie maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort.
  • Het bedrijf moet minimaal één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer, m.u.v. horecaondernemingen en ambulante handel. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling bij de rechtbank aangevraagd.
  • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.

Subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x % omzetverlies x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%. De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro