Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 18 oktober 2022

Tegemoetkoming voor ondernemers met schade door hoogwater

Ondernemers uit Limburg en Brabant die omzetverlies leden door het hoogwater in de zomer van 2021 kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling.

De getroffen ondernemers kunnen hiervoor in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022 een aanvraag indienen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming van 30% van het omzetverlies in kwartaal 3 en 4 van 2021 en kwartaal 1 van 2022. Er moet een aanzienlijk omzetverlies zijn geleden in deze kwartalen (50%). Het Rijk heeft aan de Provincie Limburg een specifieke uitkering van € 24 miljoen toegekend, om deze tegemoetkoming te kunnen realiseren.De officiële naam van de regeling is ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober aan te vragen bij RVO.nl (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/towl). Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

Bron: Min. EZK 19-10-2022

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal