Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 29 augustus 2018

Termijnoverschrijding soms verschoonbaar

Een bij een beroepsvereniging aangesloten acupuncturist maakte door verkeerde informatie zelf geen bezwaar meer tegen de afdracht van onverschuldigde btw. Wegens een combinatie van omstandigheden was er echter sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding.
Tot 1 januari 2013 gold voor de diensten van acupuncturisten een ruimere vrijstelling van btw. Vanaf die datum zijn acupunctuurbehandelingen alleen vrijgesteld wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) maakte in het kader van een proefprocedure over de vraag of de acupunctuurbehandelingen van btw zijn vrijgesteld afspraken met de Belastingdienst. Een acupuncturist, aangesloten bij de NVA, voldeed over het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 btw. De inspecteur weigerde ambtshalve teruggaaf van de afgedragen btw voor deze kwartalen te verlenen. De vraag is of dat terecht is.
De acupuncturist had aangehaakt bij de vaststellingsovereenkomst tussen de NVA en de Belastingdienst. De man meende dat hij in verband met de afspraken tussen de NVA en de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014 niet meer zelf bezwaar hoefde te maken. De inspecteur die destijds zijn aangiften behandelde zou zich ook uitdrukkelijk in die zin hebben uitgelaten. Toen de acupuncturist van de NVA begreep dat hij wel zelf bezwaar moest maken, heeft hij dit ook weer gedaan. Gelet op deze omstandigheden mocht de acupuncturist ervan uit gaan dat hij begin 2014 niet langer per kwartaal een bezwaarschrift in hoefde te dienen. Voor het te laat indienen van de bezwaarschriften tegen de btw-afdracht in het vierde kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014 is sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding, aldus de rechtbank. De niet-ontvankelijkverklaring had achterwege moeten blijven en de man had recht op teruggaaf van de ten onrechte betaalde btw.
Rb. Den Haag, 07-05-2018

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal