Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 november 2022

Tijdelijke uitzondering eiwithoudende diervoeders voor biologische productie

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft tijdelijk grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid van eiwithoudende diervoeders benodigd bij de biologische productie voor in Nederland gehouden biologische varkens en biologisch pluimvee, aangezien Oekraïne een van de belangrijkste leveranciers is van (de grondstoffen voor) eiwithoudende diervoeders voor deze dieren. Een gebrek aan biologische eiwithoudende diervoeders vormt een bedreiging voor de continuïteit van de biologische productie van oudere biologische varkens en pluimvee De minister van LNV heeft besloten deze situatie gedurende de periode 12 april 2022 tot 1 december 2022 te erkennen als een rampzalige omstandigheid. Met dit besluit kan formeelrechtelijk tijdelijk worden afgeweken van de Europese Bio-verordening, waarin wordt bepaald dat biologisch vee moet worden gevoederd met biologisch diervoeder, dan wel in geval van omschakeling met diervoeder dat voldoet aan de regels van omschakeling. Vanaf 1 november 2022 zijn weer voldoende eiwithoudende diervoeders beschikbaar voor biologische varkens en biologisch pluimvee in Nederland. Rekening houdend met het opmaken van de voorraad, is het mogelijk om per 1 december weer geheel biologisch voer te geven aan pluimvee en varkens. Bij inspecties door Skal moeten biologische pluimvee- en varkenshouders bewijsstukken kunnen tonen waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk geconfronteerd zijn geweest met een tekort en dat ook verder aan de geldende voorwaarden is voldaan.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro