Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 mei 2022

TVL-aanvraag compleet maken

Bedrijven uit alle sectoren die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen. Wanneer u TVL heeft aangevraagd, maar nog niet alle informatie heeft aangeleverd, is het belangrijk dit snel te doen. Reden hiervoor is dat de tegemoetkoming niet meer na 30 juni 2022 verleend mag worden. Er staan nog veel aanvragen open omdat niet alle gegevens zijn aangeleverd. De betreffende aanvragers krijgen een verzoek van RVO om binnen twee weken de aanvullende gegevens in te sturen. Wanneer dit niet binnen die termijn geschiedt, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen. Indien de taak (verzoek aanlevering gegevens) is gesloten, kan deze taak volgens RVO niet weer opengesteld worden. Voor starters geldt een uitzondering. Voor deze groep gaat binnenkort de aanvraagperiode voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 open. Bezwaren en de vaststelling van de definitieve subsidie voor deze groep mogen ook na 30 juni 2022 behandeld worden.  

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

Gepubliceerd op
12 juni 2024
Agro