Nieuws
Gepubliceerd op 9 november 2020

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari

Veel ondernemers zijn hard geraakt door het coronavirus, nu door de tweede golf mogelijk zelfs opnieuw. Misschien geldt dit ook voor u. Daarom attenderen wij u er graag op dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor belastingbetaling.

Om deze ondernemers tegemoet te komen, heeft het kabinet bekendgemaakt dat het versoepelde uitstelbeleid, dat eerder dit jaar in werking is getreden, wordt verlengd. De regeling gold tot 1 oktober 2020 en is nu verlengd tot 1 januari 2021. Dit betekent dat nieuwe verplichtingen tot 1 januari 2021 nu ook in aanmerking komen voor het versoepelde uitstelbeleid. Ook ondernemers, die in het afgelopen jaar nog geen beroep hebben gedaan op deze regelingen, komen in aanmerking.

Aanvraag

De aanvraag voor uitstel van belastingbetaling kunt u online doen. Kunt u uw verzoek niet online indienen? Het is ook mogelijk om dit schriftelijk te doen.

Uitstel aanvragen voor belastingbedragen hoger dan € 20.000

Wilt u uitstel van betaling aanvragen voor een belastingbedrag hoger dan € 20.000? In dat geval is het noodzakelijk dat u een verklaring van een derde-deskundige én een liquiditeitsprognose meestuurt bij de aanvraag van de verlenging.

telt® Belasting adviseur advies

Wat gebeurt er na 1 januari 2021?

Als het uitstelbeleid niet nogmaals wordt versoepeld, moet aan alle belastingbetalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021 weer gewoon worden voldaan.

Voor alle belastingverplichtingen waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd en toegekend, ontstaat een belastingschuld. De Belastingdienst zal voor deze belastingschuld een betalingsregeling aanbieden. De verwachting is dat de Belastingdienst dit in het voorjaar van 2021 doet. De betalingsregeling start op 1 juli 2021 en loopt tot maximaal 1 juli 2024.

Een eventuele belastingschuld van vóór 12 maart 2020 valt niet onder deze betalingsregeling.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024