Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 december 2020

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Vastlegging gegevens

Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest).

Staldieren

Leg het aantal aanwezige dieren en het bijhorende gewicht vast. Bepaal de omvang van de voervoorraden.

Graasdieren (BEX/kringloopwijzer)

Zorg dat alle partijen ruwvoer (kuilen, maar ook alle losse balen) zijn bemonsterd en dat de omvang is vastgesteld door de monsternemer. De bedrijfsplattegrond met daarop de plaatsen van alle voeropslagen dient ondertekend te zijn door u en de monsternemer. Leg de omvang van de voervoorraden (ruwvoer, bijproducten, krachtvoer) per einde van het jaar vast op een situatieschets en voorzie deze schets van datum en handtekening.

Zorg ervoor dat de vastgelegde gegevens overeenkomen met de financiële administratie.

Aanmelden fosfaatverrekening

Als u dit jaar teveel fosfaat heeft aangewend, kunt u zich vóór 1 januari via Mijn Dossier aanmelden voor fosfaatverrekening. De fosfaatgebruiksnorm mag dan met maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland zijn overschreden. Deze overschrijding moet in 2021 gecompenseerd worden. De fosfaatverrekening kan niet gebruikt worden voor de berekening van de mestverwerkingsplicht.

Verhoging fosfaatgebruiksnorm klasse ‘hoog’ op bouwland

De gebruiksnorm voor bouwland met de fosfaattoe­stand ‘hoog’ bedraagt 40 kg per hectare. Deze ge­bruiksnorm kan worden verhoogd naar 50 kg voor biologische bedrijven en 45 kg voor overige bedrijven. Voorwaarde hiervoor is dat ten minste 20 kg fosfaat per hectare aan­toonbaar afkomstig is van strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden, strorijke vaste mest van biologisch gehouden varkens, dikke fractie van meststoffen van rundvee, champost, gft-compost of groencompost. Dit extra gebruik van organische mest moet uiterlijk 31 december gemeld worden via mijn.rvo.nl.


telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro