Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 september 2022

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Gedurende het gehele jaar, maar zeker ook tijdens de oogstperiode, controleert de politie op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van uitstekende delen, de bevuiling van wegen door modder en de belading van transportwagens. Er kan een boete worden opgelegd, als men zich niet aan de regels houdt. Gebeurt er een ongeval waarbij nalatigheid kan worden verweten, dan kan dit forse financiële gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding bij een arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. Zorg daarom dat u voldoende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen.

Modder op de weg

In de wet staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zo te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Dit betekent dat iemand die de weg bevuilt verplicht is ervoor te zorgen dat de weg direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt. Vaak is het niet te voorkomen dat een weg bevuild raakt. Het is daarom belangrijk de overige weggebruikers te laten weten dat er sprake is van slipgevaar door middel van het plaatsen van waarschuwingsborden. Deze borden dienen op ongeveer 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte te worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het waarschuwingsbord tenminste 1,20 m boven de grond worden geplaatst. De borden moeten duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Het plaatsen van de borden betekent niet dat men niet meer verantwoordelijk is voor een schone en veilige weg, maar beperkt wel de kans dat er geoordeeld wordt dat er sprake is van nalatigheid. Direct na de werkzaamheden zal de weg wel goed schoongemaakt moeten worden.

Afvallende lading

Het niet afdekken van losse lading kan beboet worden. Losse lading hoeft echter alleen te worden afgedekt, indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. Losse lading hoeft dus niet in alle gevallen te worden afgedekt. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om producten ruim onder de rand te laden.

Boete?

Krijgt u toch een boete, verzamel dan onmiddellijk bewijsmateriaal (foto’s) waarmee u kunt aantonen afdoende maatregelen te hebben genomen.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro