Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 27 maart 2024

Verlies uit Bitcoin mining kan aftrekbaar zijn

Als de inspecteur de mogelijkheid openhoudt dat een Bitcoin mining activiteit objectief gezien tot een voordeel kan leiden, is al snel sprake van een bron van inkomen.

Een man koopt in 2017 bij een bedrijf 30 computers om daarmee rekenkundig bitcoins te creëren, het zogeheten Bitcoin mining. Het aanschafbedrag is € 140.653. Voor het beheer van de computers en de software gaat de man bovendien servicecontracten aan met een ander bedrijf. Maar de levering van de gekochte computers blijft uit en het servicebedrijf gaat begin 2018 failliet. De man geeft daarom in zijn aangifte IB/PVV over 2018 een verlies uit onderneming op van € 122.210. Dat dit verlies lager is dan de aanschafprijs van de gekochte computers en de servicekosten, komt overigens door de MKB-winstvrijstelling. De inspecteur staat echter de aftrek van het verlies niet toe. Hij meent namelijk dat het Bitcoin minen voor de man geen bron van inkomen vormt. Daarop start de man een beroepsprocedure.

Bron van inkomen

Rechtbank Gelderland overweegt dat de man aan bepaalde criteria moet voldoen, wil sprake zijn van een bron van inkomen. Dat betekent ten eerste dat hij met het Bitcoin mining moet deelnemen aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel te behalen. Niet in geschil is dat de man voldoet aan deze voorwaarden. Daarnaast moet sprake zijn van een objectieve voordeelsverwachting. Ook aan deze voorwaarde is voldaan, zo oordeelt de rechtbank. De inspecteur heeft de mogelijkheid opengehouden dat eind 2017 sprake was van een objectieve voordeelsverwachting. De koers van de Bitcoin was toen zo hoog dat het minen lucratief was.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Nadat de belastingrechter heeft vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen, bestempelt hij deze bron als resultaat uit overige werkzaamheden. De rechtbank is met de inspecteur eens dat de kwalificatie winst uit onderneming hier niet van toepassing is. Er is hier immers geen sprake van een organisatie van arbeid en kapitaal. Overigens is de kwalificatie resultaat uit overige werkzaamheden in deze zaak voordelig voor de man. De MKB-winstvrijstelling is namelijk niet van toepassing op resultaat uit overige werkzaamheden. Daardoor mag de man een verlies aftrekken van € 142.104.

Bron: Rb. Gelderland 07-03-2024 (gepubl. 25-03-2024).

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal