Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 oktober 2020

Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na de teelt hiervan een vanggewas te zaaien. Het vanggewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Ook kan men aan de verplichtingen voldoen door een vanggewas in te zaaien dat het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Het niet voldoen aan de verplichting kan leiden tot een randvoorwaardenkorting of een boete. Maar de verplichte teelt van een vanggewas maakt ook onderdeel uit van de voorwaarden voor toepassing van derogatie. Het kan daarmee leiden tot automatische intrekking van derogatie. Wanneer het maïsperceel in het opvolgende jaar in gebruik is bij een ander, gaat de verplichting over van de eerste gebruiker naar de nieuwe gebruiker. Blijkt bij controle dat er op het perceel geen vanggewas of hoofdteelt in het opvolgende jaar staat, vindt volgens RVO onderzoek bij beide partijen plaats. Voor beide partijen is het daarom van belang dat goed gecommuniceerd wordt welke verplichtingen overgaan van de eerste naar de nieuwe gebruiker. Wanneer tussen beide gebruikers een pachtrelatie bestaat/bestond, is het raadzaam de over te dragen verplichtingen vast te leggen in de pachtovereenkomst/pachtontbindingsovereenkomst.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro