Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 16 augustus 2023

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2022 aan u buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website.

Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente.

De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2023 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk.

Wanneer kunt u een verzoek doen?

U kunt btw terugvragen uit een EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als voorbelasting aftrekken.
  • U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

Drempelbedragen

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen:

  • Een drempelbedrag van € 50 (of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid) geldt voor een verzoek over een heel kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar. Een verzoek over het resterende deel van een kalenderjaar moet wel de maand december bevatten. Voorbeelden: een verzoek over januari t/m december, augustus t/m december, november en december, of over de maand december.
  • De drempel van € 400 (of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid) geldt voor een verzoek over ten minste 3 maanden, maar minder dan een kalenderjaar. Voorbeelden: een verzoek over januari t/m maart of over april t/m november.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal