Nieuws
Gepubliceerd op 10 februari 2023

Voorlopige aanslag: dit moet u zeker weten

Is uw voorlopige aanslag voor 2023 al op de mat gevallen? Controleer dan goed of de gegevens wel reëel zijn voor het komende jaar. Doe dit voor zowel de Inkomstenbelasting (IB) als de Vennootschapsbelasting (VPB). Voor het opleggen van de voorlopige aanslagen baseert de Belastingdienst zich namelijk op oudere aangiften. Maar let op: het is natuurlijk mogelijk dat de verwachte resultaten voor 2023 veel hoger of juist lager uitpakken dan voorgaande jaren. 

Achtergrond voorlopige aanslag

Met een voorlopige aanslag spreidt u de belastingbetaling gelijkmatiger over het jaar. In plaats van dat u na afloop van het jaar in één keer fiks moet aftikken bij de Belastingdienst, betaalt u gedurende het jaar maandelijks al een bedrag aan Inkomstenbelasting (IB) of Vennootschapsbelasting (VPB). Het idee is dat u bij de definitieve aanslag dan vrijwel niets meer hoeft bij te betalen. Maar om dat voor elkaar te krijgen, hebt u er zelf ook werk aan. Veel IB-ondernemers en bv’s krijgen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag opgelegd door de Belastingdienst. Daarin rekent de fiscus voor hoeveel belasting de ondernemer waarschijnlijk moet gaan betalen over dat jaar. De som is gebaseerd op gegevens uit eerdere jaren en wijzigingen in de belastingregels. Belastingplichtigen kunnen ervoor kiezen om de voorlopige aanslag door het jaar heen in 11 termijnen te betalen of in één keer.

Voorkom verrassingen

Door de gegevens tijdig aan te passen, voorkomt u bij een verwacht hoger resultaat dat u in de toekomst mogelijk belastingrente betaalt, als blijkt dat er toch nog IB en/of VPB verschuldigd is. Daarnaast  zorgt u ervoor dat u de voorlopige aanslag over een langere termijn in delen kan betalen. Hebt u geen voorlopige aanslag ontvangen maar verwacht u wel belasting te moeten betalen? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen.  Graag adviseren we u hoe u het best kunt omgaan met de voorlopige aanslagen IB en VPB.

Een voorlopige aanslag aanvragen

Eerst even de basis: hoe vraagt u een voorlopige aanslag aan? IB-ondernemers kunnen dit regelen via Mijn Belastingdienst, door een papieren aanvraagformulier op te vragen bij de BelastingTelefoon of via ons. Voor de VPB zijn er ook drie manieren:

  • u vult een formulier in via Mijn Belastingdienst Zakelijk;
  • kunt u niet in dit portaal, dan vult u het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting’ in op de website van de Belastingdienst;
  • via uw boekhoudsoftware of via ons.

Dit zijn ook de drie opties als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw voorlopige aanslag voor de VPB. Stopzetten kan in principe niet. Voor de IB lopen wijzigingen in de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor het stoppen is er een apart formulier. Maar de voorlopige aanslag is een vrij hardnekkig fenomeen. Deze wordt elk jaar automatisch opnieuw
verstuurd. Stopzetten in de IB kan alleen als u maandelijks een bedrag terugkrijgt. De Belastingdienst past de aanslag niet uit zichzelf aan.

Wijzigingen zelf doorgeven

De voorlopige aanslag is dus bedoeld om te voorkomen dat u bij de definitieve aanslag nog veel moet bijbetalen. Maar dat werkt uiteraard alleen als de voorlopige aanslag ongeveer klopt. Daar moet u zelf dan werk van maken, want de Belastingdienst past de aanslag niet uit zichzelf aan. Dit betekent dat u wijzigingen moet doorgeven in de voorlopige aanslag bij gebeurtenissen met impact op de heffing. Bijvoorbeeld als u veel meer of veel minder winst maakt, of als u een bedrijfsonderdeel of pand verkoopt. Voor de IB lijkt er geen maximum te zitten aan het aantal wijzigingen dat u mag doorgeven in een jaar. Voor de VPB geldt dat de Belastingdienst maximaal drie verhogingen van de voorlopige aanslag per aangiftejaar kan verwerken. Let erop dat u bij elke wijziging weer álle (inkomens)gegevens moet invullen in het formulier, dus niet alleen het bedrag dat u wilt wijzigen.

Nieuwe voorlopige aanslag

Na een wijziging zou u binnen 8 weken een reactie moeten krijgen van de fiscus. Volgt de inspecteur de wijziging, dan krijgt u een nieuwe voorlopige aanslag. Als de inspecteur om de één of andere reden de wijziging niet wil doorvoeren, dan krijgt u daarover een beschikking waar u dus bezwaar tegen kunt maken. Hiermee gaan we u natuurlijk helpen.

Belastingrente voorkomen vóór 1 mei

De voorlopige aanslag kan niet alleen handig zijn om de belastingrekening geleidelijk over het jaar te verdelen, maar ook om een extra rekening van de Belastingdienst te voorkomen. Daarbij gaat het om de belastingrente, die de fiscus rekent als een belastingplichtige de aangifte te laat indient en ook nog een bedrag moet bijbetalen. Voor de IB is het tarief aan belastingrente 4%, voor de VPB zelfs 8% (vanaf 1 maart 2023 zelfs 10,5% – hierover leest u meer in dit artikel). Die rekening valt te voorkomen door tijdig de aangifte in te dienen. Maar u betaalt ook geen belastingrente als u op tijd om een voorlopige aanslag vraagt, en de fiscus de aanslag oplegt zoals u hebt gevraagd. Op tijd is in dit geval vóór 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024