Actueel
Agro
Gepubliceerd op 22 oktober 2020

Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten. Voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaat­rechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de melkveehouderij te worden. Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende voorwaarden deel­nemen aan een vrijstellingsregeling:

op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij wor­den gehouden; er mogen geen vrouwelijke runderen worden inge­schaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld; de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking; er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten. Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst weer teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaat­rechten moeten beschikken voor de op het bedrijf ge­produceerde dierlijke meststoffen gedurende het ge­he­le kalenderjaar. Als deze er niet (voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict. Aanmelding vrijstellingsregeling Om vanaf 2021 gebruik te mogen maken van de vrij­stellingsregeling, moeten bedrijven met fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2020 aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, kan men zich aanmelden tot en met 1 de­cember 2020. Bedrijven die zich vorig jaar reeds aangemeld hebben voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat nu niet weer opnieuw te doen.

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro