Actueel
Agro
Gepubliceerd op 13 april 2022

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

In de wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen leverancier en afnemer verboden zijn. En welke praktijken toegestaan zijn als dit vooraf is afgesproken. Nieuwe contracten moesten al vanaf 1 november 2021 voldoen aan de wet, oude contracten vanaf 15 april 2022.

De positie van boeren, tuinders en vissers is door de wet versterkt tegenover grotere afnemers. Voedselleveranciers hebben doorgaans te maken met grote afnemers, zoals handelaren en supermarkten, die inkoopvoorwaarden kunnen opleggen en eenzijdig kunnen wijzigen. Kleinere voedselleveranciers durven hun afnemers hierop niet altijd aan te spreken vanwege de scheve machtsverhoudingen. Hiervan ondervinden zij nadeel. De wet verbiedt nu specifieke handelspraktijken van afnemers waaronder:

  • Late betalingen (na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten).
  • Last-minute annuleringen.
  • Eenzijdig wijzigen van afspraken.
  • Vergeldingsacties (bijvoorbeeld geen medewerking aan actie-aanbiedingen of communicatie).

Melden oneerlijke handelspraktijken

Voedselleveranciers kunnen misstanden melden bij de ACM. Omdat een melding de relatie tussen leverancier en afnemer kan schaden, is anoniem melden ook mogelijk. Ook brancheorganisaties, verenigingen of groepen leveranciers kunnen namens hun leden een melding doen. Dat heeft als voordeel dat kleine leveranciers gezamenlijk sterker staan en eventueel ook op die manier anoniem kunnen melden. Zonder meldingen kan de ACM de oneerlijke praktijken niet goed aanpakken. De ACM kan bij vermoedens ook zelfstandig onderzoek doen. Overtreding van het verbod op deze oneerlijke handelspraktijken kan worden bestraft met een boete of een last onder dwangsom.

Geschillencommissie

Leveranciers kunnen ook melding doen bij de Geschillencommissie

Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen

De Commissie oordeelt specifiek over het geschil tussen leverancier en afnemer. Zij doet een bindende uitspraak over wie gelijk heeft en kan daarnaast een schadevergoeding toekennen. De Geschillencommissie is hiermee een laagdrempelige manier voor voedselleveranciers om tot een oplossing te komen bij een oneerlijke handelspraktijken. De procedures bij de ACM en de Geschillencommissie staan los van elkaar.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro