Actueel
Agro
Gepubliceerd op 24 september 2020

Wijziging I&R-regelgeving geiten

De I&R-regelgeving voor melkgeitenhouderijen wordt per 1 november gewijzigd. De termijn waarbinnen geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd wordt fors aangescherpt en er moeten meer gegevens worden geregistreerd.

Achtergrond wijziging

Met de maatregelen wordt het mogelijk dotelt®eboortes en sterfte onder jonge dieren in de melkgeitensector beter in beeld te brengen. De maatregelen maken het mogelijk om beter inzicht te krijgen in sterfte onder jonge dieren en gerichter en effectiever overheidsbeleid te voeren, specifiek gericht op de zorg voor jonge dieren. Daarnaast bieden de maatregelen aan de melkgeitensector de mogelijkheid om op een effectievere manier uitvoering te geven aan de borging van de privaat opgelegde verplichtingen uit het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes.

Wijziging meldtermijn

Geiten moeten momenteel binnen zes maanden na de geboorte worden geïdentificeerd (gemerkt) en geregistreerd, of eerder als een dier binnen die termijn wordt afgevoerd. Dit heeft als ongewenst effect dat lammeren die op het geboortebedrijf sterven voordat ze de leeftijd van zes maanden bereiken, zonder registratie in het I&R-systeem naar de destructie afgevoerd kunnen worden. De uitval is daarmee niet volledig in beeld te brengen. De meldtermijn wordt daarom teruggebracht naar zeven dagen na de geboorte, of zoveel eerder als het geitenlam van het bedrijf wordt afgevoerd. 

Registratie aanvullende gegevens

Het wordt verplicht om de volgende gegevens te melden in het I&R-systeem:

  • de exacte geboortedatum;
  • het geslacht van het dier;
  • dotelt®eboortes.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro