Gepubliceerd op 10 juni 2024

Actuele tips voor ondernemers door telt®

Plussen met fiscale en financiële tips voor jou als ondernemer

telt® maakt het verschil met nuttige tips en adviezen voor jou als ondernemer. Want kennis delen leidt tot vermenigvuldiging van resultaat. We houden het fiscale en financiële nieuws nauwlettend voor je in de gaten. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte en kun je plussen met voordeel. Heb je vragen naar aanleiding van deze berichten of neem je graag eens de proef op de som? Reken op telt®.

  • Zelfstandigenaftrek en parttime ondernemerschap
  • Tijdig FOR of stakingswinst omzetten voor premieaftrek in 2023
  • Verblijfskosten eigen rijders 2024

Nog meer fiscale tips voor ondernemers? Lees bijvoorbeeld Laatste kans op subsidie emissieloze bedrijfsauto

Zelfstandigenaftrek en parttime ondernemerschap

Hoewel de zelfstandigenaftrek de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, is het nog steeds een belangrijke aftrekpost voor jou als ondernemer. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moet je voldoen aan voorwaarden. Zo moet je ten minste 1.225 uren hebben besteed aan werkzaamheden voor je onderneming. Tot deze werkzaamheden kun je ook de reistijd en tijd besteed aan acquisitie rekenen. Deze werkzaamheden zijn ook (in)direct gericht op de zakelijke belangen van je onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website van je onderneming en het verzorgen van de administratie. De aan jouw onderneming bestede uren kun je aantonen met een urenstaat. Het is verstandig om de uren zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden zijn verricht vast te leggen in de urenstaat. Het veel later opstellen wordt in de rechtspraak regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is.

Grotendeelscriterium
Naast het minimumaantal uren dat je aan werkzaamheden voor je onderneming moet hebben besteed, is er nog een voorwaarde waar je aan moet voldoen om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken: het grotendeelscriterium. Dit criterium schrijft voor dat je meer dan de helft van je werktijd moet hebben besteed aan werkzaamheden voor je onderneming. Dit criterium kan met name roet in het eten gooien als je een onderneming drijft naast een dienstbetrekking.

Let op

Het grotendeelscriterium geldt niet als je in een van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.

Neem je graag eens de proef op de som? Reken op telt®.

Tijdig FOR of stakingswinst omzetten voor premieaftrek in 2023

Tot 2023 kon je pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heb je een FOR opgebouwd, dan mag je die nog volgens de oude regels omzetten in een lijfrente. Wil je je oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2023 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat je de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2023 als je de premie uiterlijk vóór 1 juli 2024 hebt betaald.

Stakingslijfrente

Heb je je onderneming in 2023gestaakt en wil je in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat je de premie uiterlijk vóór 1 juli 2024 hebt betaald. Je mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van je leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.

Verblijfskosten eigen rijders 2024

Ben je een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse – of op meer dagen internationale – ritten maakt en geef je de winst aan in de inkomstenbelasting? Je kunt er dan onder voorwaarden voor kiezen om voor de verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag in aftrek te brengen van de winst. Dit bedrag is voor 2024 vastgesteld op € 48 per gereden dag (in 2023: € 45). Je hoeft dan geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren. Kies je ervoor om de werkelijke verblijfskosten af te trekken? Dan moet je wel bewijsstukken bewaren om te kunnen aantonen dat de werkelijke verblijfskosten hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024